مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سیدمحمدحسن
نام خانوادگی:حکیم
پست الکترونیک:hasan.hakim@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم حدیث ، علوم قرآنی

زندگی نامه

اساتید سطح :

-فقه:

         حجة الاسلام و المسلمین موسوی خراسانی

         حجة الاسلام و المسلمین شبیری زنجانی

         حجة الاسلام و المسلمین مؤیدی سنقری

         حجة الاسلام والمسلمین حیدری فسايی

-اصول:

              حجة الاسلام و المسلمین موسوی خراسانی

              حجة الاسلام و المسلمین حکیمی

              حجة الاسلام و المسلمین حجازی


اساتید خارج :

-خارج اصول:

                  آیت الله سید منذر حکیم (3 سال)

                  آية الله السيد عبد الکريم فضل الله (دروس في منهجية الإستنباط)

                  آيت الله سيد مير تقی حسينی گرگانی (اصول فقه مقارن؛ مبانی جرح و تعديل مقارن)

                  آيت الله شيخ علی رحمانی فرد (رحمانی سبزواری) (ملازمات عقلية؛ اجتهاد وافتاء)

                 آيت الله محمد تقی شهیدی پور زنجانی (قاعده الزام؛ مدرسه فقاهت) (اصول فقه از ابتداء؛ مدرسه فقاهت)

                           حجت الإسلام والمسلمين علی اکبر رشاد (فلسفه اصول؛ مدرسه فقاهت)

-خارج فقه:

                آیت الله سید منذر حکیم (فقه نظام اجتماعی)

                آیة الله السید عبدالکریم فضل الله (نکاح)

                آيت الله سيد کاظم مصطفوی (صلاة مسافر، صوم) 

                آيت الله سيد محمود هاشمی شاهرودی (فقه شناسی؛ مدرسه فقاهت)

                آيت الله شيخ مصطفی اشرفی شاهرودی (مسائل مستحدثه ـ تلقيح مصنوعی؛ مدرسه فقاهت)

                آيت الله محمد مهدی شب زنده دار (فقه امر به معروف و نهی از منکر؛ 4 سال؛ مدرسه فقاهت)

                حجة الإسلام و المسلمين سيد محمد کاظم طبا طبايی (اجتهاد و تقليد)


-تفسير:

            آیت الله سید منذر حکیم (تفسير بر اساس ترتیب نزول سور)

            علامة المحقق السید سامی البدري (الإمامة في القرآن الکريم)

           آیت الله جوادی آملی (تفسیر ترتیبی 3 سال)


-حديث :

              حجة الإسلام والمسلمين سيد محمد کاظم طباطبايی

              آيت الله سيد موسی شبيري زنجانی (رجال؛ مدرسه فقاهت)


طرح نامه های علمی:

                        طرح نامه موسوعة «المعارف الإلهية في النصوص المشترکة بين المذاهب الإسلامية»

                        طرح جامع مطالعه ­ی تطبيقی حديث فقهی أمير المؤمنين عليه السلام

                        طرح نامه موسوعة «الأحاديث الفقهية عند المذاهب الإسلامية»

                        طرح نامه موسوعة «المأثور في الميزان»


همکارى با مراکز علمی

                           - پژوهشگاه قرآن و حديث ؛ پژوهشکده علوم و معارف حديث ؛ (دار الحدیث قم):

                                         جمع آورى، تحقیق و تخریج تاريخ و احادیث اهل بیت (ع)از مصادر اهل سنت

                                                  (موسوعة أهل البیت عليهم السلام فی مصادر أهل السنة)

                                         همکارى با گروه فقه وحقوق پژوهشکده علوم و معارف حدیث

                                                   (مدارك فقه أهل السنة علی نهج وسائل الشيعة)

                            - مرکز تخصصی حديث حوزه علميه قم

                                                       سر فصل نويسی و همکاری در تدوين رشته «حديث با گرايش فقه »

                       -مرکز تحقیقات امام محمد تقی علیه السلام (دفتر مرحوم آية الله العظمی سید محمد مفتی الشیعة الأردبیلی)

                                                                                 الفقه المبسوط للسیدمحمد مفتی الشیعة الأردبیلی

                                                                                                   (تحقیق کتاب با همکاری گروه احیای آثار سید)

                           - سایت مدرسه فقاهت (ارتباط شیعی)

                                                                              (تقریر دروس آية الله فضل الله)

                                                                              (تقریر دروس آيت الله سید منذر حکیم)

                                                                              (تقریر دروس استاد سيد محمد کاظم طباطبايی)

                                                                              (معرفی و نقد اساتید و موضوعات)


نشست های تخصصی:

اندیشه های قرآنی شهیدصدر / تهران / ایکنا

فهم گزاره های دینی بارویکرد بهره گیری از یافته های تمدنی و مطالعات تطبیقی ادیان / مدرسه عالی امامخمینی (قدس) / جامعة المصطفی

نشست تخصصی تاریخ انبیاء/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس)

نشست تخصصی امام مهدی(عج) / با حضور آية الله السید سامی البدری / دارالحدیث

نشست تخصصی بایسته های ترجمه ی متون دینی / با حضور دکتر عباس بستانی / دارالحدیث

نشست های تخصصی با موضوع کتاب «مدارك فقه اهل السنة علی نهج وسائل الشيعة»:

                                                                             گروه فقه دار الحدیث، با آية الله السید عبد الکریم فضل الله

                                                                             گروه فقه دار الحدیث، با آية الله شیخ محسن اراکی

                                                                             گروه فقه دار الحدیث، با حجج اسلام قدسی و ارسطا

کنفرانس بين المللی تقريب مذاهب اسلامی

دبیر علمی نشست نقد و بررسی کتاب «موسوعة الأحاديث الفقهية عند المذاهب الإسلامية»  

دبیر علمی کرسی ترويجی سنت بلا مذاهب  


مشارکت در همایش های علمی:

جشنواره علامه حلی (آثار پژوهشی طلاب جوان(

همایش بین المللی حقوق خانواده  آیسیسکو /پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی ـ دريافت  ( CERTIFICATE )

کنگره ی بین المللی کلینی

کنگره ی بین المللی شهیدین

همایش علمی جوانان و جهان اسلام

دومین جشنواره حديثی آيت الله العظمی بروجردی (دبیر علمی جشنواره) 

همايش بين المللی تقدير از آثار تقريبی ـ سنندج (1395ـ پايان نامه برگزيده)

جشنواره پايان نامه سال دانشجويی (1395 ـ پايان نامه برگزيده حوزه دين ـ برگزیده دفاع 3 دقیقه ای پايان نامه)

بيست و پنجمين جشنواره کتاب سال دانشجویی(1397 ـ کتاب برگزيده حوزه دين ـ موسوعة الأحاديث الفقهية عند المذاهب الإسلامية) 

بيست و پنجمين جشنواره کتاب سال دانشجویی(1397 ـ کتاب برگزيده حوزه دين ـ مدارک فقه أهل السنة علی نهج وسائل الشيعة)

دانشجوی نخبه پژوهشی (1398ـ جامعة المصطفی العالمية ـ مدرسه حجتیه ـ مدرسه عالی فقه ـ دکتری فقه مقارن)