جایگاه شناسى سنت نبوى در کتاب شریف کافى
54 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات فارسی کنگره ی بین المللی کلینی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/11/2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با توجه به اهمیت سنت نبوی و وجود برخی شبهات در خصوص اهتمام شیعه به سنت نبوی، در بخش اول این مقاله، ابتدا جایگاه سنت نبوی در منابع علمی شیعه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و سپس اهتمام شیعه به «سنت نبوی و جایگاه آن نزد اهل بیت(ع)» تبیین شده است. در ادامه، روایات شیعه با توجه به آنچه در منابع شیعه و اهل سنت به صورت مستند آمده است، بررسی شده است. در بخش دوم مقاله، اهمیت بررسی میدانی «میزان کاربرد سنت نبوی» در جوامع روایی شیعه تبیین شده و نتایج یک بررسی میدانی، در خصوص میزان کاربرد سنت نبوی در روایات کتاب شریف الکافی، به طور خلاصه ارائه شده است.