مفهوم شناسی زیارت در فرهنگ اسلامی
91 بازدید
محل نشر: حدیث اندیشه/ 10 و 11
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/11/27
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در مباحث اندیشه ای، اصطلاح شناسی و درک صحیح یک مفهوم، در پیشبرد بحث و کشف نتایج استوار، نقش اساسی ایفا می نماید. چه بسیارند مشکلات علمی و اختلافات اندیشه ای که منشأ آن عدم توجه به مفهوم حقیقی اصطلاحات است . زیارت یکی از مفاهیم رایج و بحث برانگیز در حوزه ی اندیشه ی دینی است، که همواره اندیشه های دین مداران را به سوی خود جلب نموده است . اما کمتر پژوهشی در باب مفهوم شناسی این اصطلاح در حوزه ی اندیشه ی اسلامی به چشم می خورد . بر همین پایه در این نوشتار به بررسی و تحقیق پیرامون مفهوم شناسی زیارت در گستره ی منابع اسلامی ـ چه پیش نیاز های لغوی و چه مصادر اساسی یعنی قرآن و سنت ـ پرداخته شده است، وهمت این مختصر بر آن است تا مفهومی جامع و نگاهی کامل از اصطلاح رایج زیارت در فرهنگ اسلامی ارائه نماید.