مدارک فقه أهل السنة علی نهج وسائل الشیعة ج 2
40 بازدید
ناشر: دارالحدیث للطباعة والنشر
نقش: محقق
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : عربی
یکی از شرایط اساسی در فهم مراد و مقصود روایات، آشنایی با قرینه‌های موجود در هنگام صدور روایت است؛ قرینه‌های داخلی و خارجی‌ای که فهم صحیح روایت، منوط بدانهاست. از جمله ی قرینه‌های خارجی اثرگذار در فهم روایت، فضای صدور روایت است. روشن است که احادیث پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم و اهل بیت علیهم السلام در پاسخ به نیاز یا پرسشی خصوصی یا عمومی صادر شده و در فضایی در بر دارنده قرینه‌های گوناگون حالی و مقالی، زمینه ی وجود یافته‌اند. گاه محیط سخن، در سیطره اعتقاد یا باور خاص و به هر حال، تحت نفوذ فرهنگ عمومی بوده است که معنایی خاص را از کلام پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و اهل بیت علیهم السلام به ذهن مخاطب، منتقل می‌کرده است و طبعاً مخاطبان سخن، از اطلاق یا عموم واژگان موجود در آن سخن یا روایت، معنایی متناسب با آن فضای فرهنگی می‌فهمیده‌اند. گاه روایتی را که به ظاهر در بر دارنده قضیه ی حقیقیه است، بر یک مصداق خارجی حمل می‌کردند و گاه از یک قضیه ی خارجیه، عموم یا اطلاق حکم را برداشت می‌کردند، همچنان که گاه واژه مجمل یا مشترک موجود در روایت، در لایه‌های فرهنگ عمومی زمان خود، معنایی ویژه می‌یافته و یا برای مخاطبان موجود در آن فضا (مکان و زمان)، روشن و آشکار بوده است. فضای صدور روایت و انگیزه صدور آن، در اصطلاح عالمان حدیث، «اسباب ورود حدیث» نامیده می‌شود. مراد از اسباب ورود حدیث، مجموعه قرائن و ویژگی‌هایی است که پژوهشگر را با فضای صدور سخن پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم و اهل بیت علیهم السلام آشنا می‌سازد. فضای صدور نیز مجموعه‌ای درهم تنیده از سؤال راوی، پیش‌فرض ذهنی او و جامعه، عرف و عادت فراگیر مردمان شهر یا منطقه، فرهنگ حاکم بر جامعه و قوم و قبیله، ارتکازات (ذهنیت‌های) اجتماعی و ... است. این کتاب در صدد آن است که در مسیر فهم و تبیین روایات صادر شده از اهل بیت علیهم السلام، مجموعه‌ای از قرائن مورد اشاره را جمع‌آوری کرده، در اختیار مخاطبان فرهیخته قرار دهیم. در این مرحله، روایات اهل سنّت، همراه با اقوال و آرای صحابه، تابعیان و عالمان مشهور و اثرگذار اهل سنّت در سده اول و دوم هجری جمع‌آوری و عرضه می‌شود. دستاوردهای این پژوهش 1. روشن شدن فضای صدور روایات 2. شناسایی علمی روایات تقیّه‌ای 3. دفاع کلامی 4. تقریب مذاهب 5. تبیین ظرافت‌های روایات فقهی شیعه