دیدار رهبری ◂ السید سامی البدری _سید محمد حسن حکیم
نشست تخصصی مهدویت